Zmluvné podmienky

 
1.Všeobecné ustanovenia
 
Obchodné podmienky spoločnosti Langer s.r.o. - Divízia Ázijskej Kultúry, Ipeľská 11, 82107 Bratislava, IČO: 47491221, DIČ: 2023901352, platia pre nákup v internetovom obchode na stránke Divízie Ázijskej Kultúry spoločnosti Langer s.r.o. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy zákonom č.40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, radia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 
2.Pojmy
 
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 
3.Odstúpenie od zmluvy - storno
 
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri objednávkach, ktoré boli stornované až po ich zaslaní, je spotrebiteľ povinný uhradiť pri ďalšej objednávke náklady za dopravu v plnej sume. Spotrebiteľom sa zasiela balík až po zaplatení za balík vopred (prevodom peňazí na bankový účet dodávateľa).
 
Spotrebiteľ je povinný v uvedenej lehote osobne doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch, alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty podať toto oznámenie na poštovú prepravu. 
 
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 
4.Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
 
Záručná doba na dodávaný tovar je v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 
Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie tovaru v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Reklamácie uplatňujte na adrese: Langer s.r.o. - Divízia Ázijskej Kultúry, Ipeľská 11, 82107 Bratislava a e-mail: azia@langer.sro.sk
 
Po uplatnení reklamácie bude reklamácia kupujúceho vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pri uplatňovaní reklamácie má kupujúci práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 
Predávajúci sa riadi pri vybavovaní reklamácií ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteeľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese alebo telefonicky.
 
5.Platobné podmienky
 
V internetovom obchode na stránke Divízie Ázijskej Kultúry spoločnosti Langer s.r.o. môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednávku nasledovnými spôsobmi:
 
  • Hotovosť - táto platba sa môže použiť pri odbere objednávky osobne s 0% navýšením ceny
  • Darčekové poukážky - táto platba sa môže použiť pri odbere objednávky osobne s 10% navýšením ceny
  • Platobná Karta (MC, VISA, Maestro, VISA Electron) - táto platba sa môže použiť pri odbere objednávky osobne s 2% navýšením ceny
  • Platforma PayPal (MC, VISA, Maestro, VISA Electron, Discover, DinersClub, AmericanExpress a ďaľšie) - online platba na e-mail platby.paypal@zoznam.sk , vopred s 3% navýšením ceny
  • Bankovým prevodom - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo FIO Banke alebo vo VÚB s 0% navýšením ceny. Prevod peňazí zvykne trvať medzi rôznymi bankami približne 2 dni. Po prijatí platby na náš bankový účet Vám odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. Balík sa expeduje až po obdržaní platby na účet predajcu. Ak na našom účte nebude platba prijatá do 2 týždňov, objednávka bude stornovaná.
  • Platforma VIAMO - na číslo +421 901 711 855 , vopred s 0% navýšením ceny
 
6.Dodacie podmienky
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar alebo službu nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte alebo sa prihlásilo málo členov na tréning/kurz) informujeme o tom zákazníka telefonicky/e-mailom. V takomto prípade Vám bude objednávka vyexpedovaná až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u zákazníka. Faktúra za objednávku je zasielaná spolu s tovarom.  Cena dopravy závisí od výšky objednávky. Internetový obchod na stránke Divízie Ázijskej Kultúry spoločnosti Langer s.r.o. dodáva svoje produkty prostredníctvom:
 
- kuriér spoločnosti Donáška 24/7  - doručenie zásielky do 24 hodín počas pracovných dní, pri objednávkach uskutočnených do 12.00 hod. (objednávky prijaté po 12.00 hod. sú expedované nasledujúci pracovný deň). Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti Donáška 24/7 na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Kuriérskou spoločnosťou sú zasielané balíky do 10kg. Pri objednávkach s prevýšujúcou hmotnosťou balíka si predajca vyhradzuje právo zmeny cien za dopravu podľa cenníka kuriérskej spoločnosti a vzniknutých nákladov. Výška poštovného je stanovená vrátane dobierky.
 
- osobný odber - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na predajniach:
 
  • Ipeľská 11, 82107 Bratislava
  • Budovateľská 195, 90046 Most pri Bratislave
  • Póšfa 7, 93034 Holice
 
- Balíky do zahraničia sú zasielané Slovenskou poštou. Výška poštovného je stanovená individuálnou sadzbou, o ktorej Vás budeme informovať po obdržaní objednávky. Pri tomto spôsobe dopravy nieje možné platiť na dobierku. Akceptovaná je len platba vopred.
 
Spolu s tovarom zasielame vždy daňový doklad.
 
7.Ceny
 
Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia.
 
8.Zľavy a darčekové poukážky
 
V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.
 
9.Predaj cez iné platformy
 
Ak sa jedná o predaj výrobkov prostrednictvom tretích strán ako napríklad zľavové portáli. Voucher alebo kupón je možné využiť len raz na jednu objednávku. Ak zákazník nevyužije kupón v jeho platnosti alebo si nevyzdvihne objednávku v stanovenej dobe, kupón prepáda a nevzniká nárok na jeho využitie ani preplatenie.
 
10.Ochrana osobných údajov
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke Divízie Ázijskej Kultúry spoločnosti Langer s.r.o., uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky a posielaním informačných e-mailov Divízie Ázijskej Kultúry spoločnosti Langer s.r.o. (akcie, novinky,...). Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudú sa ďalej spracovávať.
 
11.Záverečné ustanovenia
 
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zákazník môže stornovať svoju objednávku do 12:00h (dopoludnia) nasledujúceho pracovnéího dňa. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 
Z dôvodu že prevádzkovateľom e-obchodu je aj spoločnosť T-Comunity s.r.o. je potrebné brať na vedomie že popri týchto podmienkach platia aj Obchodné podmienky spoločnosti T-Comunity s.r.o. uvedené na tejto stránke: https://tcomunity-shop.webnode.sk/obchodne-podmienky/
 
Obchodné podmienky platia od 06.11.2013
 
 

_________________________________________________________________________________

Langer s.r.o. so sídlom Budovateľská 195, 90046 Most pri Bratislave, IČO: 47491221, DIČ: 2023901352


Kontakt

Langer s.r.o. Holding Divízia Ázijskej Kultúry

Ipeľská 11
Bratislava
82107


+421 2 32 660 120